Servis

Servis poskytujeme na základě kvalifikace v těchto oblastech

  • servis zdravotnických prostředků a laboratorních přístrojů, instalace nových přístrojů, jejich uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy, instruktáže a poradenství
  • provádění bezpečnostně technických kontrol BTK zdravotnických prostředků podle zákona 268/214 Sb. v platném znění
  • kontroly elektrických zařízení dle ČSN EN 62353-ed.2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů
  • kontroly elektrických zařízení dle ČSN 33 1600-ed.2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání
  • provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu E4/A: elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí do 1000 V, dle ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení
  • zpracování návrhu na provedení běžných nebo velkých oprav přístrojů, poradenskou činnost při obnově přístrojů a příslušenství, kontrolu stavební připravenosti pro montáž a instalaci přístrojů
  • odborný posudek technického stavu s návrhem na vyřazení starších přístrojů
  • opravy a montáž měřidel

 

Způsoby provádění servisních zásahů a služeb

  • provádění oprav na základě autorizace (kvalifikačního pověření) výrobce
  • provádění oprav s nástupem na opravu do 48 hodin. Možnost dohody snížení lhůty nástupu na základě požadavku zákazníka
  • servisní práce jsou prováděny dle standardu kvality ČSN EN ISO 9001 s 6-ti měsíční záruční lhůtou

 

Cenová politika

  • ceny jsou stanoveny dohodou na základě zákona č. 526/1990 Sb.
  • možnost dohody o způsobu platby za provedené servisní práce
  • na přání zákazníka lze uzavřít celoroční smlouvu nebo komplexní služby