Calma - Jak na to?

Při ohřívání mléka

Uzavřete lahvičku víčkem. Neohřívejte s nasazeným systémem Calma – mohlo by dojít k poškození vnitřní membrány vlivem tepla a systém by mohl začít protékat.

Před podáváním mléka

Mléko v lahvičce s víčkem protřepejte, vyzkoušejte jeho teplotu jak jste zvyklá (max. tělesná teplota) a teprve potom našroubujte na lahvičku systém Calma. Prudké třesení teplého mléka nebo příliš ohřáté mléko by také mohly poškodit membránu v systému a způsobit protékání.

Čištění systému Calma

Doporučujeme rozložit a čistit systém v teplé vodě se saponátem, poté opláchnout čistou vodou a to po každém krmení. Sterilizovat doporučujeme 1x denně.

Systém Calma protéká - co dělat?

Před podáním mléka dítěti proveďte vyrovnání tlaku v lahvičce:

Po našroubování systému Calma na láhev otočte láhev 2x za sebou pomalu dnem vzhůru cca do úhlu 65°, zmáčkněte dvěma prsty savičku. Mléko z láhve nebude vytékat, může lehce ukápnout. Láhev Calma může ukápnout také při konci krmení, kdy láhev vyjmete z úst dítěte.


Pokud Vám i po výše udedených instrukcí mléko z láhve protéká odešlete ji přímo na naši společnost. Není třeba kontaktovat prodejní místo, kde jste odsávačku zakoupili. Vaše reklamace bude vyřešena obratem a délka reklamace se zkrátí na minimum.