Mezinárodní sympozium ve Vídni 2009

… každá kapka se počítá

... při pohledu do budoucnosti, poučme se z minulosti

Mezinárodního sympozia se zúčastnilo 170 odborníků z 20ti zemí světa, kteří se přijeli podělit o své zkušenosti v oblasti sběru, uchovávání, distribuce a hlavně významu mateřského mléka pro nemocné, nedonošené, ale i ostatní novorozence.

Bylo nám velkou ctí se 26. září 2009 této významné akce také zúčastnit a to spolu s hlavními představitelkami oblasti kojení a péče o novorozence v čR:

-        MUDr. Magdalena Paulová, CSc. - předsedkyně Národního výboru pro podporu kojení

-        MUDr. Anna Mydlilová, -  předsedkyně Laktační ligy a zástupkyně Unicef pro "Baby Friendly Hospital"

-        MUDr. Iva Burianová, neonatoložka Fakultní Thomayerovy nemocnice

Za naši společnost a tím i za firmu MEDELA AG v čR se zúčastnila:

-        Bc.Gabriela Šťastná -porodní asistentka a regionální poradce v oblasti kojení, reprezentant firmy Medela v čR

Medela AG měla možnost na tomto slavnostním sympoziu představit nejen řadu pomůcek a odsávaček, ale především novou paměčovou kartu 2-fázové elektrické odsávačky Medela Symphony, která je dalším pokrokem při odsávání mléka pro nedonošených dětí.

Proč se MEDELA AG sympozia zúčastnila?

Firma Medela AG je významným výrobcem pomůcek pro podporu kojení a především 2-fázových odsávaček věrně napodobujících sání dítěte.

Ve všech porodnicích v čR měli již na odděleních možnost vyzkoušet vysokou účinnost 2-fázové elektrické odsávačky Medela Symphony, která se v dnešní době stává již nepostradatelnou převážně na odděleních JIP a IMP pro nedonošené děti.

Mnoho z nich  již odsávačku úspěšně využívá. Klinické mezinárodní testy a především praktické  zkušenosti získáné rovněž i v čR prokázaly, že jejím používáním v prvních hodinách po porodu dochází k vytvoření mleziva již do 24 hodin, což je nejdůležitější v případě předčasně narozených dětí. Následně pak pravidelným odsáváním dochází k výraznému nástupu tvorby mléka, postupnému zvýšení a udržení laktace.

Na odděleních, kde matky odsávají odsávačkami Medela Symphony, se snižuje spotřeba umělé výživy, neboč produkce mateřského mléka je plně dostačující.

A to je právě hlavním cílem této jedinečné odsávačky - zabezpečit novorozencům dostatek mateřského mléka pro jejich zdravý růst a vývoj.

Také mléčné banky v celém světě oceňují vysokou kvalitu odsávaček Medela Symphony, neboč matky, které mají přebytek mléka a poskytují jej prostřednictvím bank dalším novorozencům, odsávají velmi snadno, rychle a pohodlně. Zajistí si tak dostatečnou tvorbu mléka po celou dobu laktace.

Medela společně s odborníky však i nadále vynakládá velké úsilí na výzkum a inovaci odsávaček a dalších pomůcek. Současná paměčová karta Symphony 2.0 koresponduje se způsobem sání novorozence. Je velmi šetrná k prsní tkáni  a mléčné žláze.

Výsledkem dalšího výzkumu a vývoje je unikátní paměťová karta Symphony Preemie 1.0, která je přizpůsobena stylu sání nedonošeného dítěte, kdy tyto děti  sají více nepravidelně a rychle s delšími přestávkami. Tato nová karta byla představena právě na tomto významném sympoziu.

Medela a Rush univerzita Medical Center (RUMC) tým vytvořili hypotézu, že tento model sání může být kritickým "prvním krokem" v nastartování tvorby přiměřeného množství mateřského mléka.

Víme, že praktiky, které podporujeme dnes, mají dalekosáhlé důsledky v budoucnu po propuštění dítěte z nemocniční péče.

Naskýtá se tedy několik základních otázek:

  1. Kde se stala chyba a proč mateřské mléko je čím dál častěji nahrazováno formulí, když víme jaký význam pro zdraví obzvláště nedonošených kojenců mateřské mléko má?
  2. Z jakého důvodu je v některých našich mléčných bankách nedostatek mateřského mléka?
  3. Proč na Moravě není žádná banka mateřského mléka, když jsou zde 4 perinatologická centra?

 

Cíle oboru  perinatální  medicíny

Základním cílem perinatologie je rozvoj optimální diferencované péče o těhotné ženy a novorozence tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita populace. Takový cíl je významný nejen z hlediska medicínského, ale i z hlediska sociálního a ekonomického.

Prostředky, vložené do perinatologického programu, chrání společnost před zdravotně-sociálními důsledky rostoucí mateřské a neonatální mortality a morbidity a snižuje náklady na zdravotní a sociální péči budoucích populací.

http://www.perinatologie.cz/koncepce.php