Podpora v Evropském parlamentu

Největší dětská pacientská skupina nachází podporu v Evropském parlamentu

2.prosince se sešla v Bruselu pod záštitou evropského nadačního fondu EFCNI skupina zástupců rodičovských organizací ze 17 evropských zemí. V této organizaci je zastoupené Nedoklubko o.s., jako první rodičovská organizace podporující rodiče nedonošených dětí v české republice. Na programu v pořadí třetího setkání bylo více bodů k jednání, nejdůležitějším však bylo setkání odborníků, zástupců podpůrných organizací a poslanců Evropského parlamentu přímo na půdě Evropského parlamentu. Zde byly prezentovány předběžné výsledky analýzy provedené společností Burson & Marsteller, která ukázala na nedostatky ale i na pozitivní kroky, které se již pro nedonošené děti v některých zemích realizují. Dlouhodobým dopadem by mělo být zařazení problematiky nedonošenosti do priorit EU v dalších letech. Za českou republiku byl přítomen MUDr.Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu.

Pan poslanec Cabrnoch se stal patronem projektu Zlepšení péče o nedonošené děti a jejich rodiče v čR, který bude vytvořen na základě závěrů srovnávací analýzy připravené evropským nadačním fondem EFCNI a agenturou Burson & Marsteller.

V různé míře ve všech zemích je potřeba zlepšovat péči o nedonošené děti ve všech fázích jejich života- po narození během pobytu na NJIP, po propuštění do domácí péče, během docházky do Mš i během školní docházky V Evropské unii se každý rok narodí 400 000 dětí předčasně, z toho v české republice je to přibližně 8 000 dětí. Jedná se o největší dětskou pacientskou skupinu v EU. Některé děti si odnáší do života dlouhodobé následky, velká část dětí vyžaduje speciální péči obvykle ještě dlouho po propuštění.

MUDr. Milan Cabrnoch se zabývá zdravotní a sociální politikou a pracuje ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci a ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. MUDr. Cabrnoch je původním povoláním dětský lékař zaměřený na neonatologii, takže má k problematice nedonošených dětí skutečně blízko.

Občanské sdružení Nedoklubko nabízí podporu rodičům předčasně narozených dětí. Nedoklubko bylo založené v roce 2002, a snaží se zajistit rodičům nedonošených dětí přístup ke kvalitním informacím, organizuje setkání podobně postižených rodin a umožňuje tak vzájemné sdílení zkušeností. Zároveň vytváří prostor pro diskusi mezi rodiči a odborníky tak, aby byla situace rodičů co nejvíce ulehčena.

Více na www.nedoklubko.cz