Výhody mateřského mléka

… jsme zde, abychom vám pomohli

 

Na JIP Nedonošených dětí je potřeba protektivních výhod mateřského mléka evidentnější než kdekoliv jinde. Předčasně narození kojenci potřebují každou kapku mateřského mléka, která jim pomáhá růst a překonávat vážná onemocnění.

Mlezivo poskytuje větší ochranu

Předčasné mlezivo je jedinečné. Má vyšší koncentraci bakteriostatických a baktericidních látek, látek protizánětlivých, růstových faktorů a dalších ochranných látek, než mlezivo matek, které porodily v termínu 1-10

Ochranné bakterie jsou přesně pro nedonošeného kojence

Mateřské mléko obsahuje větší koncentraci bakterií s ochranným účinkem na kojencův střevní trakt, než umělá výživa.Ve skutečnosti jedna studie ukázala, že ochranné bakterie z trávícího traktu matky se "přemístí" do jejího mateřského mléka, a tak se dostanou přímo k dítěti.

Výraznější potlačení zánětlivých procesů trávicího traktu

Tyto ochranné bakterie, spolu s dalšími látkami z mateřského mléka, pomáhají potlačit zánětlivé procesy, které mají dopad na kojenecký střevní trakt. Zánět může probíhat místně a předurčit kojenecké nekrotizující enterocolitis (NEC).

Zánět se může šířit také do distální orgánů, zvyšuje riziko vzniku chronické plicní choroby (CLD), retinopatie (ROP) a nepříznivý nervový vývoj.

Lepší neuro-vývojové výsledky a snížené riziko rehospitalizace

Vyšší množství mateřského mléka poskytované v průběhu pobytu na JIP jsou spojeny s lepším neurologickým výsledkem a nižším rizikem rehospitalizace u extrémně nízkých porodní hmotností (ELBW; <1000g) u dětí ve věku 18 až 30 měsíců.

Pozdní nástup sepse a intolerance enterální výživy

Jiné studie naznačují, že vyšší dávky mateřského mléka v průběhu prvních dní pobytu na JIP snížují riziko NEC, pozdní nástup sepse a eliminují nesnášenlivosti enterální výživy.

Více mateřského mléka znamená lepší zdravotní výsledky a nižší náklady.

Vyšší dávky mateřského mléka mohou pomoci odborníkům dosahovat lepších výsledků u jejich zranitelných pacientů. Ve skutečnosti výzkum ukazuje jasnou odpověď - souvislost mezi dávkou mateřského mléka a snížením rizika pro některá onemocnění. Toto snížení rizika se potenciálně promítá do nižších nákladů na zdravotní péči.

Snížení rizika nekrotizující enterocolitis

NEC ovlivňuje 7% kojenců s velmi nízkou porodní hmotností (VLBW). Bylo hlášeno šestinásobné snížení rizika rozvoje NEC u VLBW kojenců, kteří dostali ≥ 50% mateřského mléka v porovnání s těmi, které dostali <50% mateřského mléka, po dobu prvních 14 dnů po narození. Ochranný charakter vysoké dávky mateřského mléka se ještě odrazil ve zkrácení pobytu v nemocnici (42 dní oproti 54 dnů). Lékařsky řízen NEC zvýšení nákladů o 73.000 dolarů. Pokud operaci je zapotřebí dodatečné poplatky celkem 186.000 dolarů.

Snížení rizika pro pozdní nástup sepse

Pozdní nástup sepse postihuje 22% kojenců a mnoho VLBW mnohačetnými epizodami. Každá epizoda, zvyšuje náklady na péči na JIP v průměru o $ 9200 a prodlužuje se doba pobytu o 4 až 7 dnů. Krmení mateřským mlékem významně snižuje riziko nástupu pozdní sepse u VLBW kojence a to o 40%. Toto snížené riziko se může promítnout do snížení výdajů za zdravotní péči.

Snížení rizika pro intoleranci enterální (umělé) výživy

Intolerance (EFI) enterální výživy ohrožuje růst a vystavuje VLBW kojence k prodloužení celkové parenterální výživy (TPN). TPN je spojena s více komplikacemi na JIP a zvyšuje náklady. Plná enterální výživa 150 ml / kg / den se vyskytuje o 5 dní dříve a enterální výživa 100 ml / kg / den nastává o 4,5 dne dříve VLBW pro kojence které dostávají ≥ 50% mateřského mléka.

Snížení rizika kojenecké rehospitalizace

Porovnáme-li ELBW kojenců krmených bez mateřského mléka a kojencůl krmených 110 ml / kg / den, rehospitalizováno před prvními narozeninami bylo 30,2% oproti 12,7% a rehospitalizováno v důsledku respiračních onemocnění v prvních 2 letech bylo 31,7% oproti 16,4%. Za každých 10 ml / kg / den mateřského mléka pro dítě během pobytu na JIP, lze pravděpodobnost rehospitalizace snížit o 5-6%.

Získat dostatek mléka je náročný úkol

Většina profesionálů chápe hodnotu mateřského mléka, ale také ji vnímá jako výzvu získat dostatek mateřského mléka. Mnohé matky jsou schopny poskytnout odpovídající objem mléka, zejména během několika prvních týdnů po narození, kdy vysoké dávky mléka nejvíce ochraňují dítě.

V roce 2001 představila Medela novinku na světovém trhu 2-fázovou elektrickou nemocniční odsávačku Symphony®. 2-fázová technologie odsávání věrně napodobuje přirozený rytmus sání dítěte.

1. fáze stimulační = jemné rychlé sání v rytmu 120 cyklů za minutu - mléko z prsu ještě nevytéká, ale dítě pouze stimuluje spouštěcí reflex.

2. fáze odsávací = hluboké pomalé sání v rytmu 60 cyklů za minutu - mléko z prsu začíná vytékat a dítě pije hlubokými doušky.

Pouze tyto uvedené rytmy, a ne jiné, jsou zárukou účinného 2-fázového odsávání. 2-fázové odsávání je nejen velmi šetrné k prsní tkáni, ale také maximálně účinné.

Odsávačka Symphony byla navržena s flexibilitou, která umožňuje její modernizaci tak, jak ji přináší nejnovější výzkumy. Programová karta může být jednoduše vyměněna za inovovanou.

2-fázové odsávání

 

Přestože tyto výsledky jsou působivé, Medela a Rush University Medical Center (RUMC) věří, že by mohl udělat ještě více pro matky předčasně narozených kojenců.

Tým pracuje na vývoji nové paměťové karty.

Řešení problému

Dříve odsávačka mohla pouze simulovat nutriční sání, způsobem zdravého kojence během kojení. Avšak v prvních několika dnech po narození je zásobování mateřským mlékem od matky omezeno. Během této doby kojenci sají více nepravidelně a rychle s delšími přestávkami.


Medela a Rush univerzita Medical Center (RUMC) tým vytvořili hypotézu, že tento model sání může být kritickým "prvním krokem" v nastartování tvorby přiměřeného množství mateřského mléka. U matek závislých na odsávání 2-fázovou odsávačkou bez sání dítěte k těmto velmi rozdílným stimulacím nedochází.

Tato výzva vedla tým k dalšímu výzkumu této hypotézy prostřednictvím šetření a vyhodnocení mnoha modelů odsávání, které věrně napodobuje sání nedonošeného novorozence. Tento výzkum vedl ke klinickému hodnocení.

Průkopnický výzkum odsávacích modelů pro maminky s předčasně narozenýni kojenci pod vedením Prof. MUDr. Pauly Meier, RNDr. přinesl impozantní výsledky.

Randomizovaná klinická studie s průkopnickým výsledkem
Paula Meier a její tým provedl randomizovanou klinickou studii 105 matek předčasně narozených kojenců závislých na odsávání odsávačkou mateřského mléka. Všechny maminky používaly dvě samostatné karty v odsávačce Symphony. První karta Symphony®, PreemieTM 1.0 byla použita od okamžiku narození až do nástupu laktace.

Pak výzkumný tým vyměnil tuto kartu za druhou kartu Symphony®, Standard 2.0 po zbývající část studie.


U první skupiny matek byla použita jako první karta Symphony®, Preemie +TM 1.0. U druhé skupiny matek byla použita jako první karta Symphony®, Standard 2.0. Obě tyto skupiny používaly následně kartu Symphony®, Standard 2,0 pro druhou část.

A díky tomuto výzkumu dnes víme, že použití karty Symphony® PreemieTM 1.0 a následně karty Symphony®, Standard 2.0 může skutečně pomoci matkám předčasně narozených kojenců k dosažení stejného množství mléka jako u matek zdravého donošeného kojence v horizontu pouhých šesti dnů.

 

Výsledky klinického hodnocení prokázaly, že Symphony® PreemieTM 1.0 je účinnější a efektivnější.

Matky které používaly k odsávání kartu Preemie+TM produkovaly signifikatně více mléka, než jen při použití karty Standard 2,0. Dosáhly stejného objemu produkce mléka jako matky donošených kojenců šestý den, odpovídající úroveň produkce za dalších 14 dnů.

Symphony® PreemieTM 1.0 oproti Symphony®, Standard 2.0:

71% matek dosáhlo 350 ml / den, dostatečný objem mateřského mléka pro krmení kojenců do 2 kg v době do propuštění z JIP, 36% více matek dosáhlo cílové produkce mléka cíl ≥ 350 ml / den.
Více než dvojnásobek počtu matek dosáhlo produkce mléka 500 ml / den ve srovnání s použitím Symphony® Standard 2.0. Matky produkují více mléka v kratším čase.


V porovnání s kartou Symphony®, Standard 2.0 denní efektivita produkce mléka za minutu výrazně stoupla při použití Symphony® PreemieTM 1.0.

Závěr: Matky odsávají denně méně minut a přitom odsají více mléka.

První dny po porodu představují kritické období pro matky předčasně narozených kojenců závislých na odsávání. Objem mléka v počátcích kojení je pro matku předpověď množství mléka na 6 týdnů po porodu. Pokud má dítě dostávat pouze mateřské mléko, potřebuje matka vyprodukovat 350-500 ml / den.

Důkazy jsou zdrcující


Klinické studie jasně prokázaly, že kombinací karty Symphony® PreemieTM 1.0 a Symphony®, Standard 2.0 matka vyprodukuje podstatně více mléka v kratší době
ve srovnání s použitím Symphony®, Standard 2.0 samostatně:

 • 4. den - odsávání bylo o 50% účinnější (ml za minutu)
 • 5. den - matky dosáhly o 43% vyšší produkce mléka
 • 6. den - matky odsály tolik mléka jako matky výlučně kojící donošeného kojence (530 ml).
 • 7. den - matky dosáhly o 67% vyšší produkce mléka
 • Do 10ti dnů - matky dosáhly o 71% vyšší produkce mléka
 • Do 14 dnů - o 36% více matek dosáhlo produkce mléka ≥ 350 ml / den, což je dostatečné množství mateřského mléka pro předčasně narozeného kojence.
 • Více než dvojnásobek počtu matek dosáhlo konečného cíle 500 ml / den.
 • V průměru méně odčerpaných 124 minut, během prvních 14 dní.

Medela tedy nově kombinuje programové karty Symphony® PreemieTM 1.0 a Symphony®, Standard 2.0. To umožňuje matkám předčasně narozeného kojence použít jednu odsávačku jak k rychlému zahájení laktace tak k udržení tvorby mléka.

Medela je hrdá, že může nabídnout tento jedinečný světový produkt v péči o nedonošené děti. Úzce spolupracuje s odborníky a vyvinula nejlepší postupy a další vzdělávací materiály, které pomohou Vaší nemocnici vytvořit na JIP ty nejlepší správné podmínky jak pro dítě tak pro jeho matku.

Klíčové rysy nemocničních odsávaček

 • Hygiena

– odsávací sety Medela splňují nejpřísnější hygienické normy
– odsávací sety jednorázové - sterilně baleny již od výrobce
– odsávací sety pro opakované použítí - autoklávovatelné na 134°C
– každá maminka může používat svůj vlastní odsávací set

 • Individuálně nastavitelné vakuum
 • Možnost odsávání z jednoho nebo obou prsů
 • Odsávací set může být následně rozšířen na jakýkoliv typ malé el. odsávačky dokoupením motorku a adaptéru

Příslušenství k nemocničním odsávačkám

Odsávací sety - pro opakované použit

 • Autoklávovatelné na 134°C
 • objem 150ml
 • snadná manipulace
 • neobsahují Bisphenol-A
 • materiál polysulfon

Lahvičky - pro opakované použití

 • Autoklávovatelné na 134°C
 • objem 150ml
 • snadná manipulace
 • neobsahují Bisphenol-A
 • materiál polysulfon

Odsávací sety - jednorázové

 • sterilní, určeny k okamžitému použití
 • objem 80 ml & 150 ml
 • snadná manipulace
 • neobsahují Bisphenol-A
 • nárazuvzdorný materiál polypropylen
 • Veškeré vlastnosti mateřského mléka zůstávají zachovány

Lahvičky - jednorázové

 • Ideální pro sběr, skladování, pasterilizaci a zmrazování mateřského mléka
 • sterilní, určeny k okamžitému použití
 • objem 80 ml & 150 ml
 • snadná manipulace
 • neobsahují Bisphenol-A
 • nárazuvzdorný materiál polypropylen
 • veškeré vlastnosti mateřského mléka zůstávají zachovány

Překlad a úpravy textu: Bc. Gabriela Šťastná, laktační poradce a porodní asistentka

Použitá literatura, Reference
1. Mathur NB, Swarkadas AM, Sharma VK, et al. Antiinfective factors in preterm human colostrum. Acta Pediatria Scandinavia 79: 1039-1044, 1990.

2. Dvorak B, Fituch CC, Williams CS, Hurst NM, Schanler RJ. Increased epidermal growth factor levels in human milk of mothers with extremely premature infants. Pediatr Res 54: 15-19, 2003.

3. Magne F, Abely M, Boyer F, Morville P, Pchart P, Suau A. Low species diversity and high interindividual variability in faeces of preterm infants as revealed by sequences of 16S rRNA genes and PCR-temporal temperature gradient gel electrophoresis profiles. FEMS Microbiol Ecol 56: 128-138, 2006.

4. Rodriguez NR, Meier PP, Groer MW, Zeller JM. Oropharyngeal administration of colostrum to extremely low birthweight infants: Theoretical perspectives. J Perinatol: 1-7, 2008.

5. Rodriguez N, Miracle DJ, Meier PP. Sharing the science on human milk with mothers of very low birthweight infants. JOGNN 34: 109-119, 2005.

6. Kunz C, Rudloff S, Baie4 W, Klein N, Strobel S. Oligosaccharides in human milk: Structural, functional, and metabolic aspects. Annu Rev Nutr 20: 699-722, 2000.

7. Kunz C, Rudloff S, Schad W, Braun D. Lactosederived oligosaccharides in the milk of elephants: comparison with human milk. Br J Nutr 82: 391-399, 1999.

8. Davidson B, Meinzen-Derr JK, Wagner CL, Newburg DS, Morrow AL. Fucosylated oligosaccharides in human milk in relation to gestational age and stage of lactation. Adv Exp Med Biol 554: 427-30, 2004.

9. Brand Miller JC, McVeah P. Human milk oligosaccharides: 130 reasons to breastfeed. Br J Nutr 82: 333-335, 1999.

10. Buescher ES, McWilliams-Koeppen P. Soluble tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) receptors in human colostrum and milk bind to TNF-alpha and neutralize TNF-alpha bioactivity. Pediatr Res 44: 37-42, 1998.

11. Caicedo RA, Schanler RJ, Li N, Neu J. The developing intestinal ecosystem: Implications for the neonate. Pediatr Res 58 (4): 625-628, 2005.

12. Claud EC, Walker WA. Bacterial colonization, probiotics and necrotizing enterocolitis. J Clin Gastroenterol 42: S46-S52, 2008.

13. Claud EC, Walker WA. Hypothesis: inappropriate colonization of the premature intestine can cause neonatal necrotizing enterocolitis. FASEB J 15 (8): 1398-403, 2001.

14. Minekawa R, Takeda T, Sakata M, Hayashi M, Isobe A, Yamamoto T, Tasaka K, Murata Y. Human breast milk suppresses the transcriptional regulation of IL- 1ß-induced NF-kB signaling in human intestinal cells. Am J Physiol Cell Physiol 287: C1404-C1411, 2004.

15. Perez PF, Dore J, Leclerc M, Levenez F, Benyacoub J, Serrant P, Segura-Roggero I, et al. Bacterial imprinting of the neonatal immune system: Lessons from maternal cells. Pediatrics 119: 3724-E732, 2007.

16. Labeta MO, Vidal K, Nores JER, Arias M, Vita N, Morgan BP, Guillemot JC, et al. Innate recognition of bacteria in human milk is mediated by a milk-derived highly expressed pattern recognition receptor, Soluble CD14. J Exp Med 191: 1807-1812, 2000.

17. Mackie RI, Sghir A, Gaskins HR. Developmental microbial ecology of the neonatal gastrointestinal tract. Am J Clin Nutr 69S: 1035S-1045S, 1999.

18. Patel AL, Meier PP, Engstrom JL. The evidence for the use of human milk in the very low birthweight infant. Neoreviews 8: e459-466, 2007.

19. Meier PP, Engstrom JL, Hurst NM, Ackerman B, Allen M, Motykowski JE, Zuleger JL, Jegier BJ. A comparison of the efficiency, efficacy, comfort and convenience of two hospital-grade electric breast pumps for mothers of very low birthweight infants. Breastfeeding Med 3: 141-150.

20. Sisk PM, Lovelady CA and Dillard RG. Effect of education and lactation support on maternal decision to provide human milk for very-low-birth-weight infants. Adv Exper Med Bio 554: 307-11, 2004.

21. Sisk PM, Lovelady CA, Gruber KJ, Dillard RG, O’Shea TM. Early human milk feeding is associated with a lower risk of necrotizingenterocolitis in very low birthweight infants. J Perinatol 162: 428-433, 2007.

22. Meinzen-Derr J, Poindexter BB and Donovan EF, et al. Human milk and late-onset sepsis in infants 401-1000 grams: A secondary analysis [Abstract]. International Society for Research in Human Milk and Lactation: 12th International Conference,Cambridge, England; Abstract 56, 2004.

23. Meinzen-Derr J, Poindexter B, Wrage L, Morrow AL, Stoll B, Donovan EF. Role of human milk in extremely low birth weight infants’ risk of necrotizing enterocolitis or death. J Perinatol 29: 57-62, 2009.

24. Schanler RJ. Feeding strategies for premature infants: Beneficial outcomes of feeding fortified human milk versus preterm formula. Pediatr 103: 1150-157, 1999.

25. Furman L, Taylor G, Minich N, Hack M. The effect of maternal milk on neonatal morbidity of very low-birthweight infants. Arch Pediatr Adolesc Med 157 (1): 66-71, 2003.

26. Vohr BR, Poindexter BB, Dusick AM; McKinley LT, Wright LL, Langer JC, Poole WK, and for the NICHD Neonatal Research Network. Beneficial effects of breast milk in the neonatal intensive care unit on the developmental outcome of extremely low birthweight infants at 18 months of age. Pediatrics 118: 115-123, 2006.

27. Vohr BR, Poindexter BB, Dusick AM; McKinley LT, Higgins RD, Langer JC, Poole WK, and for the NICHD Neonatal Research Network. Persistent beneficial effects of breast milk ingested in the neonatal intensive care unit on outcomes of extremely low birthweight infants at 30 months of age. Pediatrics 120: e953-959, 2007.

28. Bisquera JA, Cooper TR, and Berseth CL. Impact of Necrotizing Enterocolitis on Length of Stay and Hospital Charges in Very Low Birth Weight Infants. Pediatrics 109 (3): 423-428, 2002.

29. Payne NR, Carpenter JH, Badger GJ, Horbar JD, Rogowski J. Marginal increase in cost and excess length of stay associated with nosocomial bloodstream infections in surviving very low birth weight infants. Pediatrics 114 (2): 348-55, 2004.

30. Hylander AM, Strobino DM, Dhanireddy R. Human Milk Feedings and Infection Among Very Low Birth Weight Infants. Pediatrics 102; e38, 1998. Pediatrics 121 (6): 1529-1533, 2007.

31. Fanaroff AA, Stoll BJ, Wright LL, et al. Trends in Neonatal Morbidity & Mortality for VLBW infants. AJOBGYN 196 (2): 147. el-8, Feb 2007.

32. Hill PD, Aldag JC. Milk Volume on day 4 and outcome predictive of lactation adequacy at 6 Weeks of Mothers on Non-nursing PT infants. J Peri/Neon Nurs. 19: 273-282, 2005.

33. Studies in human lactation: milk volumes in lactating women during the onset of lactation and full lactation. Neville MC, Keller R, Seacat J, Lutes V, Neifert M, Casey C, Allen J, and Archer P. Am J Clin Nutr. 48: 1375-86, 1988.

34. Sisk, PM, Lovelady, CA, Gruber KJ, Dillard RG, O’Shea TM. Human Milk Consumption and full enteral feeding among infants who weigh ≤ 1250 grams. Pediatrics 121 (6): e 1528-1533,2008