Význam mateřského mléka

… mateřské mléko je dar přírody

Medela chápe význam mateřského mléka pro předčasně narozené děti, které jsou umístěny na odděleních JIP. Víme, že obsah mateřského mléka může výrazně zlepšit výsledky kriticky ohrožených a předčasně narozených dětí.

Náš společný cíl

Medela podporuje zdravotní péči ošetřujícího profesionálu a matek tak, aby co nejdéle mohli úspěšně poskytovat mateřské mléko všem novorozencům. Zavázali jsme se vám pomoci, neboť naším společným cílem je zkvalitnění výsledků v dosažení zlepšení celkového zdraví předčasně narozených dětí.

Význam mateřského mléka

Praktiky, které podporujeme dnes, mají dalekosáhlé důsledky v budoucnu po propuštění dítěte z nemocniční péče. Jsme tady, abychom pomáhali, neboť za podporou a poskytováním mateřského mléka nedonošeným kojencům stojí i vědecké výzkumy, které potvrzují, že:

 • Délka pobytu na JIP byla snížena z průměrných 88 dnů na 73 dnů pro miminka, která jsou krmena více než 50 ml / kg za den mateřským mlékem versus umělá výživa.
 • Dny kyslíkové terapie byly výrazně sníženy z 33 dnů u dětí krmených umělou výživou a ec pouze na 19 dnů u kojenců krmených fortifikovaným (obohaceným) mateřským mlékem.
 • Pozdní nástup sepse byl snížen z 22% u kojenců krmených umělou výživou a pouze na 19% u kojenců krmených fortifikovaným mateřským mlékem.*

* Schanler, R.J., et.al.: "Feeding Strategies for Premature Infants: Beneficial Outcomes of Feeding Fortified Human Milk Versus Preterm Formula."

Navíc víme, že krmení mateřským mlékem může významně snížit riziko:

 • nekrotizující Entercolitis (zánětlivá onemocnění střev) až o 86%
 • ušní infekce až o 50%
 • závažné infekce dýchacích cest o 72%
 • gastroenteritida více než 50%
 • opětovné hospitalizace o 60%

Výzkum také ukazuje, že nedostatek mateřského mléka může mít vážné následky. Literatura uvádí, že u dětí, které jsou výhradně krmeny mateřským mlékem je 6-7x menší pravděpodobnost vzniku nekrotizující enterocolitis (NEC - příčina související s vysokou mírou úmrtnosti na JIP). Studie rovněž ukazují, že u kojenců, kteří jsou částečně krmeni mateřským mlékem a umělá výživa je pouze doplňkem, je 3x menší pravděpodobnost vzniku NEC než kojenců výhradně krmených umělou výživou. To se promítá do 66% snížení rizika rozvoje NEC.

Další výhody mateřského mléka u nedonošenců

 • obsahuje důležité proteiny, které jsou snadno stravitelné
 • vyšší obsah tuku - více kalorií
 • více sodíku, železa a chloridu, vápníku, fosforu - lepší mineralizace kostí
 • snížené riziko alergie posiluje imunitní systém a chrání před infekcemi jako je žaludeční, snižuje šanci infekce a nekrotizující enterocolitis, infekce hrudníku
 • poskytuje živiny, růstové faktory a hormony
 • lepší přírůstek hmotnosti
 • snížené riziko infekce
 • méně závažné zažívací potíže nebo střevní potíže
 • lepší kognitivní vývoj
 • nižší riziko rozvoje diabetu
 • snížené riziko vzniku alergií

www.healthpromotionagency.org.uk/Resources/breastfeeding/pdfs/breastfeed%20premature%20babies.pdf

Náš závazek

Medela je odhodlána pomáhat společně s odborníky maminkám k dosažení těchto zásadních zdravotních přínosů prostřednictvím nejnovějších poznatků ve výzkumu a vzdělávání, jakož i portfoliem svých produktů. Medela nabízí výrobky pro podporu matky a dítěte od narození až po propuštění do domácí péče. Tento závazek je důvod, proč většina JIP v ČR se rozhodla používat produkty Medela.

Náš cíl

Cílem Medely je poskytovat produkty, podporu vzdělávání a výzkumu pro využití mateřského mléka tak, aby byla maximalizována odborná péče a minimalizována rizika pro dítě. Ujišťujeme, že Medela, poskytuje podporu matkám a dětem tím nejúčinnějším a nejpřirozenějším způsobem, jak jen to je možné.

Naše řešení

Řešením Medely je poskytnout životadárné benefity mateřského mléka nedonošeným dětem. Na odděleních JIP má toto důležitý význam. Vnitřně spjatý odpovídající význam mají právě všechny produkty a služby, které vám přinášíme.

Splníme vaše potřeby prostřednictvím certifikovaných výrobků, které splňují ty nejpřísnější normy ISO v řízeném procesu, založeném na výzkumu a vývoji, rozsáhlých klinických zkouškách a komplexním testování trhu s cílem zajistit nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. Naše řešení jsou založeny na vašich potřebách a našich potřebách sloužit pacientům.

Medela Vás chápe, protože naše cíle jsou stejné jako Vaše.

Matka po porodu potřebuje

 • Zahájit kojení (odsávání) co nejdříve po porodu
 • Udržet laktaci
 • Sbírat, skladovat a přepravovat mateřské mléko pro jeho následné podávání dítěti