Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř DN FORMED Brno s.r.o.  byla založena v roce 1996,  zabezpečuje kalibrace  měřidel podle  zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Provádíme validace laboratorních přístrojů a kalibrace měřidel - teplota (laboratorní teploměry, chladící zařízení), objem (µl pipety), hmotnost, otáčky a čas (laboratorní odstředivky)

Kalibrace pipet – µl pipet a µl dávkovacích systémů

 • pipeta 1-kanálová fixní / nenastavitelná
 • pipeta 4-kanálová nastavitelná
 • pipeta 8-kanálová nastavitelná
 • pipeta 12-kanálová nastavitelná
 • pipeta motorová
 • dávkovač nenastavitelný a nastavitelný, byreta digitální

Validace a kalibrace laboratorních přístrojů a zařízení

 • odstředivka stolní, odstředivka chlazená
 • termostat biologický, termostat vodní
 • sterilizátor horkovzdušný
 • krevní/laboratorní váha
 • muflová a komorová pec
 • chladící a mrazící zařízení i komorové
 • laboratorní teploměry
 • laminární boxy a izolátory

Validace čistých prostor – v rozsahu operační kvalifikace – dodavatelsky

Způsoby provádění služeb v kalibrační laboratoři

 • ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a zavedeného systému kvality dle norem ČSN EN ISO 9001:2008
 • pipety a dávkovače ke kalibracím přjímáme pouze čisté a dekontaminované dle hygienických standardů ČR.

Provádění služeb u zákazníka

 • ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a zavedeného systému kvality dle norem ČSN EN ISO 9001:2008
 • digitální archivace záznamů každého zákazníka pro opětovné vystavení dokumentů
 • operační kvalifikace čistých postor provádíme dodavatelsky pomocí akreditované klalibrační laboratoře dle ČSN EN ISO 17025

Cenová politika

 • provádění služeb s nízkou cenou a s možností věrnostních slev
 • provádění služeb s možností expresní služby za příplatek