Rychlý kontakt:

Kontaktujte nás

telefon: 724 766 551

e-mail: laboratore@dnformed.cz

ENVAIR eco air H

Laminární box ENVAIR eco air H LAF je používán pro ochranu produktu před znečištěním ovzduší nebo při manipulaci s nepatogenními biologickými vzorky v aplikacích, jako jsou:
Test sterility, mikrobiologie, fertilizace in vitro, příprava očních roztoků, příprava kultivačních médií, práce s elektronickými přístroji, nutriční parenterální terapie, montáž zdravotnických prostředků